KENNISTEST HUISARTSEN

OSTEOPOROSEZORG.NL

Weet u zeker dat u deze webpagina wilt verlaten?

Kennistest huisartsen

Gezien de sterk stijgende groep ouderen binnen Nederland wordt goede osteoporosezorg steeds belangrijker. Fracturen als een direct gevolg van osteoporose kunnen ernstige gevolgen hebben, niet alleen voor de zelfredzaamheid, maar ook voor de kwaliteit van leven. Goede osteoporosezorg kan dit voorkomen en is daarom van groot belang.
Als huisarts kunt u een actieve en belangrijke rol spelen binnen het zorgtraject osteoporose. Check hier snel en eenvoudig uw kennis en draag hiermee bij aan het optimaliseren van de osteoporosezorg.

Incidentie en
impact osteoporose
Patiëntenidentificatie
Osteoporosezorg
in de huisartsenpraktijk
Score
Uw score
Onderstaande score geeft aan hoe up-to-date uw kennis over osteoporosezorg is. Heeft u een aantal vragen fout beantwoord? Geen zorgen, check hieronder meteen het juiste antwoord.
Onderstaande score geeft aan hoe up-to-date uw kennis over osteoporosezorg is. Heeft u een aantal vragen fout beantwoord? Geen zorgen, check hieronder meteen het juiste antwoord.
Onderstaande score geeft aan hoe up-to-date uw kennis over osteoporosezorg is. Heeft u een aantal vragen fout beantwoord? Geen zorgen, check hieronder meteen het juiste antwoord.
Onderstaande score geeft aan hoe up-to-date uw kennis over osteoporosezorg is. Heeft u een aantal vragen fout beantwoord? Geen zorgen, check hieronder meteen het juiste antwoord.
Onderstaande score geeft aan hoe up-to-date uw kennis over osteoporosezorg is. Heeft u een aantal vragen fout beantwoord? Geen zorgen, check hieronder meteen het juiste antwoord.
Onderstaande score geeft aan hoe up-to-date uw kennis over osteoporosezorg is. Heeft u een aantal vragen fout beantwoord? Geen zorgen, check hieronder meteen het juiste antwoord.
Uitstekend! U heeft alle vragen juist beantwoord.
Bekijk alle goede antwoorden

Vraag 1

Ongeveer 1 op de 3 vrouwen en 1 op de 5 mannen ouder dan 70 jaar loopt een botbreuk op als gevolg van osteoporose. Hoeveel mensen met osteoporose zijn er naar schatting in 2025 in Nederland?

Het juiste antwoord is: c. 1.200.000

Vraag 2

Iemand met osteoporose heeft een verhoogd risico op het krijgen van een heupfractuur. Een heupfractuur kan ernstige invloed hebben op de kwaliteit van leven en zelfs overlijden tot gevolg hebben. Kies hieronder het juiste antwoord gericht op de impact voor de patiënt in het eerste jaar na een heupfractuur.

Het juiste antwoord is: b. 25% overlijdt, 80% heeft in het eerste jaar moeite de dagelijkse activiteiten te doen, 40% is niet in staat zelfstandig te lopen.

Vraag 3

Osteoporose is ondergediagnosticeerd. Vink hieronder alle kenmerken aan die meewegen in de inschatting van de risicoscore fracturen.

Het juiste antwoord is: alle kenmerken aangevinkt
a. Leeftijd ≥ 60 jaar
b. ≥ 2 vallen in de afgelopen 12 maanden
c. Laag lichaamsgewicht < 60 kg / BMI < 20 kg/m2
d. Eerdere fracturen vanaf 50 jaar > 2 jaar geleden

Vraag 4

Patiënten met een eerdere fractuur hebben een verhoogd risico op een volgende fractuur binnen 1 jaar. Hoeveel hoger is dit risico?

Het juiste antwoord is: d. Vijf keer zo hoog

Vraag 5

Osteoporose is een chronische aandoening die een langdurige behandeling vereist. Hoeveel procent van de gediagnosticeerde osteoporosepatiënten wordt behandeld?

Het juiste antwoord is: b. 50%

Vraag 6

Fracturen kunnen ernstige gevolgen hebben voor de kwaliteit van leven en zelfredzaamheid van uw patiënt. Goede osteoporosezorg helpt dat voorkomen. Welke van onderstaande aspecten zijn onderdeel van de behandeling van osteoporose? (meerdere antwoorden mogelijk)

Het juiste antwoord is: alle aspecten aangevinkt
a. Voorlichting
b. Valrisicoreductie bijvoorbeeld balans- en spierkrachttraining
c. Leefstijladviezen
d. Calcium en vitamine D suppletie, eventueel in combinatie met medicamenteuze therapie

Bronnen
  • Vraag 1 RIVM. Kanis JA, et al. Osteoporos Int. 2000;11:669–74.
  • Vraag 2 NHG standaard Fractuurpreventie 2012. Cooper C. Am J Med 1997;103:12s-17s.
  • Vraag 3 NHG standaard Fractuurpreventie 2012.
  • Vraag 4 Adler RA, et al. J Bone Miner Res. 2016;31:16–35.
  • Vraag 5 Osteoporosezorg in Nederland – Mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering, 28 april 2016, Quanteus.
  • Vraag 6 NHG standaard Fractuurpreventie 2012.
Incidentie en impact osteoporose
Patiëntenidentificatie
Osteoporosezorg in de huisartsenpraktijk
Interessante artikelen om uw kennis te verbreden
Lees hier meer over belangrijke thema’s binnen osteoporosezorg.
De artikelen bieden u nieuwe kennis en inzichten van specialisten uit de praktijk.

Incidentie en impact osteoporose

Tot 2030 neemt de incidentie van osteoporose toe met 40 procent. Osteoporosefracturen hebben een sterk invaliderend karakter. Maar als we de alarmsignalen beter leren herkennen, kan dat enorm schelen. Zowel in zorgkosten als in kwaliteit van leven voor de patiënt.
LEES MEER

Patiëntenidentificatie

Leeftijd, ondergewicht, verhoogd valrisico en een ouder met een heupfractuur zijn de belangrijkste risicofactoren voor een eerste fractuur. Hoe kan de huisarts zijn patiënten ‘at risk’ vroeg herkennen?
LEES MEER

Osteoporosezorg in de huisartsenpraktijk

Ondergediagnostiseerd en onderbehandeld: dat is nog veelal de realiteit in osteoporosezorg. Maar op steeds meer plekken ontstaan netwerken om het anders te doen. En: met succes. Osteoporose-experts delen hun ervaringen en tips.
LEES MEER
Osteoporosezorg. Benieuwd naar nieuwe kennis over osteporososezorg binnen de huisartsenpraktijk? Ontdek hoe ………. (best practice)

DELEN PER EMAIL

test

VERIFICATIE

Bent u een zorgverlener?

Message

You haven't answered all the Questions!